நன்றிப் பாடல்கள்

1
அழகான பாடலொன்று
2
ஆயிரம் நன்றி சொல்வேன்
3
ஆயிரம் துதிப்பாடல்
4
இயேசு நாமம் பாடப்பாட
5
இதழால் நன்றி சொன்னால்
6
இதய ராகம் கோடி
7
இறைவனின் ஆவி
8
இறைவனின் அருள்நிறை குடும்பம்
9
இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக
10
உம்மை வாழ்த்துவோம்
11
உலகிற்கு ஒளியாய்
12
என் உள்ளம் கவி ஒன்று பாடும்
13
எந்தன் இதய கானம்
14
எனதுள்ளம் எழுந்து
15
என்னைப் பெயர் சொல்லி அழைத்த தெய்வமே
16
ஒரு பாடல் நான்
17
ஒரு கோடி பாடல்கள்
18
செந்தமிழில் உந்தன்
19
நல்லாசிகள் கூறவந்திடுவீர்
20
நன்றி சொல்ல எனக்கு
21
நன்றி உமக்கே நன்றி
22
நன்றி நன்றி நல்ல தேவனே
23
நன்றி சொல்லி பாடுவோம்
24
நான் அகமகிழ்வேன்
25
நீ செய்த நன்மைகள்
26
வல்ல தேவா ஆசி கூற
27
வாழும் தேவன் வருவான்
28
வெள்ளிச் சுரங்களின்