பாடல்கள் (MP3)


அன்பு பாடல்கள்

1
அன்பாலே அரவணைக்கும்
2
அன்பின் வடிவே உயிரின்
3
அன்பு என்பது வல்லமை
4
உயர்ந்த அன்பு எது
5
ஒருவர்மீது ஒருவர் அன்பு
6
மனிதம் மலர்திட வேண்டும்

உயிர்ப்புவிழா பாடல்கள்

1
அன்பை கொண்டாடுவோம்
2
ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார்
3
இருவிழிகள் மூடியபோது
4
கிறிஸ்து உயிர்த்தார் அல்லேலூயா
5
சிலுவைபாதை வழியில் சென்றால்
6
சிலுவையில் அறையுன்ட மெசியா
7
புத்தம் புது பூமி புலர்ந்தது இன்று
8
மண்ணின் மாட்சி இன்று விண்ணை

சமாதான பாடல்கள்

1
உறவோடு வாழும் உள்ளங்கள்
2
சமாதானமே நமது ஜெபமானது

திருமணப் பாடல்கள்

1
ஆனந்தம் ஆனந்தம் இந்நாளிலே
2
மூவொரு இறைவன் அன்பு உறவு

நற்கருணைப் பாடல்கள்

1
அழைக்கப் பெற்றோம்
2
அன்புக்களஞ்சியமே என் ஆன்மாவின்
3
அன்புள்ளோரின் இன்பன் நீ
4
இதயக் கதவுகள் திறக்கட்டும்
5
இயற்கையில் உறைந்திடும்
6
இறைவன் நம்மை அழைக்கின்றாரே
7
இறைவனின் உடலிது
8
இறைவா உம்மை நோக்கி எந்தன் உள்ளம்
9
உந்தன் இதயத்தில் அமர்ந்திட
10
உம் உடலை உணவாக
11
உள்ளத்தில் உறைந்திடும்
12
உறவோடு வாழும் உள்ளங்கள்
13
உன் உடல் என் உடலோடு கலந்தால்
14
உன்னைத் தேடும் எந்தன் உள்ளம்
15
உன்னோடு நான் விருந்துண்ண வேண்டும்
16
உன்னோடு உறவாட
17
எங்கள் இதயத்தில்
18
எண்ணம் மலர்ந்தது
19
எந்தன் உயிரே நீ தான் யேசுவே
20
எந்தன் தேவன் என்னைக் காண
21
என் இதய தெய்வமே
22
என் தெய்வம் என்னைத் தேற்ற
23
என் விருப்பம் போல அல்ல
24
என்னுயிரே
25
என்னுயிரே என் இறையே
26
என்னோட யேசுவே கொஞ்ச நேரம்....
27
எனில்வாரும் என் யேசுவே
28
ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே
29
தெய்வமே வாரும் என்னிலே
30
தெய்வீக அருள் பொழியும்
31
தேவன் என்னைத் தேடிவரும் நேரம்
32
நம்மை அன்பு செய்திடவே இறைவன்
33
நம்மோடு தேவன் ஒன்றான நேரம்
34
நம்யேசு உடலை உண்ணுங்கள்
35
நிறை உறவொன்று
36
நினைத்துக்கொண்டே இருப்பேன்
37
நீ உறவாடும் நேரமே
38
நெஞ்சில் ஒரு சங்கீதமே
39
பகிர்வோம் வாழ்வோம்
40
மன்னிப்பு மன்னிப்பு மன்னிப்பு தேவா
41
யேசுவே என்னில் வாருமே
42
வந்தேன் உந்தன் இல்லம் இறைவா
43
விருந்து ஒன்று தருவதற்கு
44
வைகறைப் பொழுதின் வசந்தமே நீ வா

பரிசுத்தஆவி பாடல்கள்

1
ஆட்கொள்ள வந்திடுவாய் தூயஆவியே
2
ஆவியானவரே அல்லல் அகற்றிடும்
3
ஒ பரிசுத்த ஆவியே
4
கொடுப்பதன் இன்பம் பெறுவதில் இல்லை
5
சத்தியத்தின் சுடரே ஆவியே
6
தூயஆவியே துணையாய் என்றும்
7
தூயஆவியே துணையாய் வாருமே
8
பரிசுத்த ஆவீயே வாரும் எங்கள்
9
வாங்கப்பா இயேசப்பா எங்கள் மத்தியில்
10
வானத்தில் இருந்து வையகம் எழுந்து

புனித திரேசா பாடல்கள்

1
கருணையின் ஒளியே வா
2
காணவில்லை தாய் முகமே
3
சூரியன்போல் அன்னை எழுந்தாளே
4
பூவினில் தோன்றிய வெண்பனியே
5
யாரும் உன்பிள்ளை தான்
6
யாருமின்றி வாழ்பவர்க்கு
7
வெள்ளாடை தரித்துக் கொண்டு

புனித பொஸ்கோ பாடல்கள்

1
ஆர்ப்பெழுந்துவருவோம் அணிதிரண்டு
2
இளைஞனே அதுபோதும் எனக்கு

வருகைப் பாடல்கள்

1
இறைமக்களே கதிரோன் முகம் நோக்கும்
2
இறையேசு பலியினிலே நிறைவாழ்வு
3
உலகிற்கு ஒளி நீங்கள்
4
நம்இயேசு பலியிடும் நேரம் கலந்திடுவோமே
5
நாதம் இசைத்தே அழைக்கின்றோம்
6
நித்தம் ஒரு புத்தம் புதிய விடியல் காணுவோம்
7
வாருங்கள் ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடுங்கள்
8
வாருங்கள் இறைமக்களே
9
விடுதலைராகங்கள் விடியலின் கீதங்கள்
10
விண்ணக தந்தையின் பிள்ளைகளே

இறுதியாத்திரை பாடல்கள்

1
எந்தநேரம் மரணமென்று சொல்ல

காணிக்கை பாடல்கள்

1
அர்ப்பணமாய் வருகிறேன் காணிக்கையாய்
2
ஆராதனை காணிக்கை நன்றி
3
இருப்பதெல்லாம் கொடுத்து விட்டேன்
4
உடல் பொருள் ஆவி உமக்கே சொந்தம்
5
உந்தன் பாதம் பணிந்து நான்
6
எதைத்தருவேன் காணிக்கையாய்
7
என்னுயிரே என் இறைவா என்னையே
8
திருப்பாதம் தேடிவந்தேன்
9
தூய்மை துலங்கும் இதயமே
10
யேசுவே என் யேசுவே
11
வியத்தகு செயல்களை செய்த
12
ஜீவனுள்ள காலம் வரை

சூசையப்பர் பாடல்கள்

1
என்றும் நீ துணைமாவளனே
2
பூங்கொடி தாங்கிடும் புனிதரே

திருமுழுக்கு பாடல்கள்

1
உலகின் ஒளியே கிறீஸ்துவே
2
வாழ்வில் இருமுறை அபிசேகம்

நற்செய்திப் பாடல்கள்

1
உங்களிடையே அப்படி இருக்ககூடாது
2
உறுப்பு பலவாகும் ஆனால் உடலோ
3
ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும்
4
கவலைபடாதீர் என்றும் கவலைபடாதீர்
5
நானே திராட்சைசெடி நீங்கள் திராட்சைகொடி

பஜனைகள்

1
அருப்பெரும் சுடரே
2
அருள் அரசே உந்தன் தாழ்பணிந்தோம்
3
அருள்வடிவே ஆண்டவரே எமக்கருளும்
4
அழைத்துச் செல்வாயே அன்பின்
5
அன்பு சக்தியே பாதை காட்டுவாய்
6
அன்புப்பணி செய்வதற்கு தீபாஞ்சலி
7
அனைத்தையும் படைத்த
8
ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன்
9
ஆதியிலே வார்த்தையாய் நின்றாய்
10
ஆதியும் அந்தமும் ஆனவரே
11
ஆராதிக்கின்றோம் நாங்கள் ஆராதிக்கின்றோம்
12
ஆவியே தூய ஆவியே துணை
13
ஆவியை தாரும் யேசுவே
14
ஆனந்தரே அருள் ஆனந்தரே
15
இயேவே என் தெய்வமே உம் அன்பு
16
இறைவனே எம்மை பொறுத்தருளும்
17
இறைவனை தொழுதிடுவேம் எந்நாளும்
18
இறைவா என்மேல் இரங்கும்
19
இனியது இனியது திருயேசு
20
உருவாக்கும் அன்பே உருவாகும் நிறைவே
21
உள்ளத்தில் உறையும் தூய
22
உன் அருகில் அமர்ந்திடவே வருகின்றேன்
23
எங்கும் நிறைந்த இறைவனே
24
எந்நெஞ்சில் இயேசுவே நீவாழ வேண்டும்
25
எல்லாமாய் இருக்கின்ற இறைவா
26
என்னுயிரே இறைவா உம்திரு
27
என்னை தொட்டு
28
ஒளியே போற்றி போற்றி
29
கருணை உருவாம் இறைவா
30
கருணை காட்டுமையா கவலை
31
கருணையின் உருவாம் இறைவா
32
சரணம் சரணம் இயேசுவே
33
சரணம் சரணம் சரணம் சரணம்
34
சுமையோடு வந்தோம் எம்
35
சுமையோடு வந்தோம் எம்சுமை தீர்ப்பாய்
36
தந்தேன் என்னை தந்தேன்
37
தந்தையே இறைவா சரணம்
38
திருவடி பணிந்தோம் சரணம் ஜயா
39
தேவனின் திருமகனே தேடும்
40
நல்லதே நினைக்கும் நெஞ்சில்
41
நன்றி நன்றி இயேசுவே
42
நன்றி நன்றியே நன்றி நன்றியே
43
நன்றியோடு பாடுவோம் நன்றியோடு பாடுவோம்
44
படைப்பை கடந்த பரணே
45
பேசுவாய் எந்தன் இறைவா
46
போற்றி போற்றி போற்றி போற்றி
47
மங்களம் பெற்ற மரியே போற்றி
48
முடிவில்லா வாழ்வை தேடி
49
யேசு உன்பாதத்தில் அமர்ந்திடவே
50
யேசு யேசு கிறிஸ்துவே
51
யேசுவின் திருவடி சரணாலயம்
52
யேசுவே உன் பதம் தஞ்சமே
53
வந்தருளும் ஆண்டவரே உடனே
54
வந்தனம் வந்தனம் வந்தனம்
55
வருவாயே இறைவா நீ விரைவாகவே
56
வாரும் போற்றிடுவோம்
57
வாரும் வாரும் வணங்கு வோம்
58
வாழ்க வாழ்க வாழ்க
59
வைகறையின் ஒளியாக
60
ஜெய ஜெய பிதாவே ஜெய ஜெய சுதனே

புனித தேமையார் பாடல்கள்

1
அன்பெனும் அகழேந்தி அருள்
2
இந்தியதேசத்தின் அப்போஸ்தலரே

பொங்கல் பாடல்கள்

1
பொங்குதே இன்பம் பொன் நான

இறைபுகழ்

1
அன்பு நிறைந்தவரே எங்கும்
2
இசைபாடி வருகின்றேன் இறைவா
3
இயற்கையின் எழிலே எடுத்து
4
எந்தன் இயேசுவே என்
5
என் ஆத்துமம் ஆண்டவரே
6
புதியதோர் வானமிதோ
7
வாழ்வின் அமுதே வாழ்க

கிறிஸ்தவ அர்ப்பணம்

1
அர்ப்பணமாக தருகின்றேன்
2
இன்று என்வாழ்வின் பொன்னாள்
3
என்னைத்தேர்ந்த தெய்வம்
4
என்னை நான் உமக்கே தந்தேன்
5
சமர்பணம் செய்தேன் இறைவா
6
சிறியமந்தையே அஞ்சாதே
7
செபிக்கும் மனிதனாக மாற்றும்

தவக்கால பாடல்கள்

1
அன்பு செய்து வாழ்வதற்கே
2
ஆணிகொண்ட உன் காயங்களை
3
இதயம் அன்பு இதயம் யேசுவின்
4
இதோ மனிதன் பார் இவரில்
5
இறைவா இறைவா
6
உன்னை தேடும் இதயமிது
7
என்னென்று சொல்வேன் தெரியவில்லை
8
என்னையே தரவந்தேன்
9
கடந்து வந்த பாதையிலே
10
கண்ணீரில் மிதந்திடும் கண்களே
11
சாவே உந்தன் வெற்றி எங்கே
12
சிதையுண்ட யேசுவில் மனிதனை
13
சிலுவை (இசை)
14
சிலுவை சுமந்த
15
சிலுவையை எமக்காக சுமந்த
16
தந்தையே உன்கையில் என்
17
தயை செய்வாய் நாதா
18
தவக்காலம் அழைக்கின்றது
19
தவக்காலம் தவக்காலம்
20
தவமென்பது சுமையானதா
21
தேவா இறைவா எனையாளும் தலைவா
22
தேவா உன் திருமுகம் தேடி
23
நாள் தோறும் நான் சுமக்கும்
24
பாடுகள் நீர்பட்ட போது
25
பாரீர் கெஸ்சமேனே
26
பாவங்கள் செய்தோமே
27
பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு
28
மரணத்தின் கொடுக்கும் அலகையின்
29
மனந்திரும்பி நற்செய்தியை நம்புங்கள்
30
மன்னிப்பாயா மன்னவனே என்னை
31
மனிதனே நீ மண்ணாக இருக்கிறாய்
32
மாறாத நேசம் என்னில்
33
யேசுவே என் அன்பு தெய்வமே
34
யேசுவைபார் உன் இரட்சகரை
35
வல்லமை தருவது சிலுவை

நடனப் பாடல்கள்

1
அகரமும் நகரமும் ஆனவனே
2
அத்தமக முத்துமாமி
3
அம்மா என்று அழைக்காத
4
அமைதிக்கு நாயகனே எங்கள்
5
அருள் தரும் ஜெபமாலை
6
அழைக்கும் நாதா உன்குரல் கேட்டு
7
அன்பாய் அழகாய் அழைக்கும்
8
அன்பான தந்தைக்கு வணக்கம்
9
அன்பின் ஆட்ச்சியை உலகில்
10
அன்பின் இறைவா அடி பணிந்தேன்
11
அன்பின் சுரம் மீட்டி
12
அன்பு தேவனை பணிந்து
13
அன்பு நிறை நல்லோரின்
14
அன்பெனும் மந்திரம்
15
ஆடல் பாடல் அரங்கேறுதே
16
ஆண்டவர் திருப்பாதம்
17
ஆண்டவருக்கு புதியதொரு பாடல்
18
ஆண்டவனே தேடி எதற்கு
19
ஆத்மாவின் குரல் கேட்டு
20
ஆதாரம் நீதானையா
21
ஆராரோ ஆராரோ ஆராரோ
22
ஆனந்த நடனமாடிடுதே மனம்
23
ஆனந்தம் பொங்கிட ஆண்டவன்
24
இசை ஏழு சுரம் தந்த
25
இசையில் சுரம் சேர்த்து பாடவந் தோம்
26
இயேசு சாமி மண்ணில் வந்தாரு
27
இறை அரசு மண்ணில்
28
இறைவனின் சாயலில்
29
இறைவா உந்தன் திருவாய்
30
இறைவா உன்திரு
31
இறைவா உன் திருக்கோயில்
32
இறைவா உன் பாதத்தில்
33
இன்று பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
34
இனிவரும் காலங்கள் இனிதே
35
உத்தமி இவளை பாருங்கள்
36
உமையன்றி வேறில்லையே
37
உயிர் நண்பர்களே அன்பின்
38
உலகாளும் தேவா உள்ளத்தில் தலைவா
39
உலகாளும் தேவா எனையாளும்
40
உலகின் முதல்வா உயிர்களின்
41
உலகெல்லாம் போற்றுகின்ற உயர்வான
42
உள்ளத்தின் நிறைவை வாய் பேசும்
43
உன்னடி அமர்ந்தேன் உனைத் தொழுதேன்
44
ஊருக்குள்ளே நாலு இடம் போயிவந்தேன்
45
எத்துணை பெரியது
46
எல்லோரும் ஒன்றாக இறையாட்சி
47
எல்லோரும் கொண்டாடுவோம்
48
என் மனம் பாடும் ராகமெல்லாம்
49
ஒளியூட்டும் இறை ஆவியே
50
ஒளியெல்லாம் நீயல்லோ இயேசையா
51
ஒளியே இறை ஒளியே என்
52
ஓ நல்லாயன் பாருங்கோ
53
ஓம்சாந்தி யேசு தேவா
54
கட்டுமரம் கட்டிகிட்டு ஊரையெல்லாம்
55
கடலுக்குள்ளே மீன்களெல்லாம்
56
கடலே மேலே வலையை வீசு
57
கண்ணொளி காரிகையே
58
காரணகலைகளின் நாயகன்
59
கும்மியடி கும்மியடி குனிந்து
60
கும்மியடி பெண்ணே கும்மியடி
61
கேட்கும் வரங்கள் அருள்பவரே
62
கொட்டுங்கடா கொட்டுங்கடா
63
கொட்டுங்கடி கொட்டுங்கடி நம்ம
64
கோலெடுத்து ஆடுவோம் குதூகலமாய்
65
சக்திநிறை சகாயதாயே
66
சங்கீதசுரங்கள் நீயாக வேண்டும்
67
சங்கீதராஜனே இறைவா
68
சந்தத்தமிழ் எடுத்து
69
சந்தனமுல்லை மாலை தொடுத்து
70
சப்தசுரங்களின் சங்கமம்
71
செஞ்சுடர் கதிரவன்
72
ஞானத்தின் வடிவான என் இயேசுவே
73
தந்தனதந்தன தாளங்கள்
74
தந்தானா பாட்டு பாடி வந்தோம்
75
தந்தானே தந்தானே தந்தானே
76
தமிழால் பண்ணிசை பாடி
77
தாயேமரியே அமலோற்பவியே
78
திருவிழா இன்று திருவிழா
79
தெய்வத்தோடு கரங்கள் சேர்த்து
80
நமக்கு புகலிடம் ஒருவருண்டு
81
நம்பிக்கை நட்சத்திரங்கள் விண்ணில்
82
நம்புகிற மனுசரெல்லாம் கேளுங்க
83
நலம் போற்றும் நினைவோடு
84
நல்லாயன் யேசு தேவன்
85
நாடடியத்தின் ஜதிபாடி சபையாட வந்தோம்
86
நாட்டிய நாயகன் என் தலைவன்
87
நாதமும் ஆனவர்க்கு முதல்
88
நாமணக்குது இயேசு என்னும்
89
நீ நடந்த பாதை அய்யா
90
நீயில்லாமல் நானில்லை
91
நீரானவா நிலவானவா
92
நீலவானின் நிறைமதியே
93
நெஞ்சே இறைவனை நீ வாழ்த்து
94
பச்சமலை பவழமலை சிங்கிசிங்கி
95
பச்சமலை பவழமலை பார்த்து
96
பாடுங்களேன் பாடுங்களேன் ஆடுங்களேன்
97
பாதுகாக்கும் மீட்பரையே என்
98
பாமலர் தூவி பண்ணிசைப் போம்
99
புதுமலர் தூவி புன்னகை
100
புதுவாழ்வு பயணம் தொடங்கிட
101
பூவாலே கரகம் செஞ்சு
102
பெத்தலேகேமில் வந்துதித்த
103
பொங்கும் அலை இசையில்
104
பொன்னுகுயிலாளே அட பொன்னுகுயிலாளே
105
மங்கள நாயகனே இயேசையா
106
மலெரென மனதினை
107
மலைமேலே வாசம் செய்யும்
108
மனசே அறக்கடல் நீயேமனிதநேயம் தானே நம்ம
109
மனிதநேயம் தானே நம்ம
110
மாண்புயர் குருத்துவமே மனதார
111
மாதா உன் மகிமைகளை
112
மாதாவின் பக்கம் வந்து மாறாத
113
முழுமுதல் தலைவனே
114
முழுமுதல் பொருளே போற்றி
115
மேரிமாதா தேர்மேலே ஊர்வலம்
116
வணக்கத்தின் வடிவானோர்
117
வந்த மரபு இந்து மாகடல்கள்
118
வந்தனம் வந்தனம் மக்கள் சபைக்கு
119
வரவேற்க வந்தோம் வளமான
120
வாழ்வும் மனிதரில் இறைவனை
121
வான்படை தளபதி மிக்கேலே
122
வானமுதே எங்கள் வாழ்வே
123
வெள்ளிச்சுரங்களின் அலைகளிலே
124
வெள்ளி நிலா இங்கே வந்து
125
வெள்ளி மொளைச்சிடிச்சு விடியகாலம்
126
வேளாங்கண்ணி மாதா கோவில்

நன்றிப் பாடல்கள்

1
உள்ளத்தில் எழுந்தவரை உன்னைத்
2
என்னில் வந்த நாதனுக்கு என்னைக்
3
ஒன்றுகூடி நன்றி கூறுவோம்
4
நன்றி என்று சொல்லி எந்தன்
5
நன்றிகள் கூறி பாடுவோம் வாரீர்
6
நன்றி கீதம் நாம் பாடுவோம்
7
நன்றி கீதம் நான் பாடுவேன் இயேசுவே
8
நன்றி சொல்வோம் இயேசுவிற்கு
9
நன்றி சொல்வோம் இயேசுவிற்கு தமிழ்

பாவமன்னிப்பு

1
என் மனதில் நிறைந்த பாவம்
2
ஏது பயம் இறைவா
3
மன்னிக்க வேண்டும் அன்பின்
4
மனிதா நீ வருந்து

புனித பிரான்சிஸ் பாடல்கள்

1
அமைதியின் கருவியாய் என்னை
2
அன்பினில் அகிலம் வாழ்ந்திட

பொதுப் பாடல்கள்

1
அணியணியாய் வாருங்கள்
2
அதிசயங்கள் செய்கிறவர்
3
அப்பா உந்தன் அபயம் இருக்க
4
அப்பா நான் தவறு செய்தேன்
5
அப்பா பிதாவே அனைத்தையும்
6
அமைதிதேடி அலையும் நெஞ்சமே
7
அமைதியின் தூதனாய்
8
அமைதியின் தெய்வமே
9
அர்பணித்தேன் என்னையே இயேசுவே
10
அர்ப்பண பூக்களாய் நாங்கள் வந்தோம்
11
அருள்வடிவே ஆனந்தமே
12
அழகான உலகமொன்றை கண்டேன்
13
அன்பின் வீணையை
14
அன்பு என்பது வல்லமை
15
அன்புக்கு பாடல் பாடுவேன்
16
அன்பே பிரதானம்
17
அன்னையே ஆரோக்கிய
18
அனைத்தையும் படைத்த
19
ஆண்டவர் ஆவி என்மேலே
20
ஆண்டவர் வழியை
21
ஆண்டவரே என் ஆருயிரே
22
ஆண்டவரே என்னை
23
ஆமேன் அல்லேலூயா
24
ஆயிரம்கைகள் உயரட்டும்
25
ஆயிரம் துதிபாடல்
26
ஆயிரம் நன்றி சொல்வேன்
27
ஆராதனை ஆராதனை
28
ஆராதனை செய்கிறேன்
29
ஆராதிக்கின்றோம் நாங்கள்
30
இசை ஒன்று இசைக்கின்றேன்
31
இசை ஏழுஸ்வரம் தந்தமாலை
32
இடையர்கள் தந்தகாணிக்கை போல
33
இடைவிடாத சகாயமாதா
34
இதய வீணையில்இறைவன்
35
இதயமே இதயமே கலக்கம்
36
இதோ இதோ ஆண்டவர் அடிமை
37
இதோ என் கைகளில்
38
இதோ என் கைகளில் உனை
39
இதோ வருகின்றேன்
40
இமைப்பொழுதும் நான்
41
இயற்கையின் அதிசயம் அது
42
இயேசு தம் ஆண்டவர் உலகில்
43
இயேசுவிடம் உன்னை
44
இயேசுவே எனக்கொரு ஆசை
45
இயேசுவே நானுந்தன் அன்பினை
46
இளங்காலை பொழுதே என்னிடம்
47
இறையாட்சி மலர வேண்டும்
48
இறைவன் இல்லா இதயம்
49
இறைவனின் திருச்சபையில்
50
இறைவனின் வானகவிருந்து
51
இறைவனே என்னை காக்கின்றார்
52
இறைவனை புகழ்கின்றதே
53
இறைவா எங்கள் ஆதாரம்
54
இன்று என் வாழ்வில் பொன் நாள்
55
இனிய தெய்வம் இயேசுவே
56
உதயங்கள் தேடும் இதயங்கள்
57
உதயம் தேடி மலர்கின்ற
58
உமக்கு உகந்தவிதத்தில்
59
உமக்கே சொந்தம்
60
உம்சிறகுகள் நிழலில்
61
உம்மை போற்றி புகழுகிறோம்
62
உலகத்தின் ஒளியே
63
உழைப்பை கொடுத்தோமே
64
உறவே மனிதம்
65
உறவோடு வாழும்
66
உன் இதயம் இயேசுவின்
67
உன் இதயவாசல் தேடி
68
உனக்காக நான் வாழ
69
உன்கையில் என் பெயரெழுதி
70
உன் புகழைபாடுவது
71
உன்னுறவில் வளர்ந்திடவே
72
உன்னைத்தேடி தேடி
73
உன்னைத் தேடும் எந்தன் உள்ளம்
74
உன்னை நம்பி வாழும் போது
75
உன்னை நான் ஒருபோதும் மறப்பதேயில்லை
76
உன்னை நான்ஒருபோதும்
77
உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை
78
உன்னோடு உறவாடும் நேரம்
79
எங்கும் இறைவன் எதிலும் இறைவன்
80
எடுத்துக்கொள்ளும் ஆண்டவரே
81
எத்தனை மனிதர்கள் எத்தனை உறவுகள்
82
எத்துணை நன்று எத்துணை நன்று
83
எத்துணை நன்று என்றும் பேரின்பம்
84
எதைத்தருவேன்
85
எந்தன் ஆன்மா ஆண்டவரை
86
எந்தன் இதய கானம்
87
எந்தன் இதய இனிய வேந்தன்
88
எந்தன் உள்ளம் வந்த தேவனே
89
எந்தன் சொந்தமே இயேசுவே
90
எல்லாம் இயேசுவே
91
எல்லாம் உனதன்றோ
92
எல்லாம் வல்ல என்தேவன் தான்
93
எல்லையில்லா அன்பிலே
94
எழுந்தார் இறைவன் ஜெயமே
95
என் வாழ்வில் இயேசுவே
96
என் ஆன்மா ஆண்டவரை
97
என் இயேசுவே உன்னை நான்
98
என் இறைவனே என் தலைவனே
99
என் உள்ள குடிலில்
100
என் உள்ளம் கவி ஒன்று பாடும்
101
எனக்காக நீ தந்த
102
எனக்காக பலியாகும்
103
எனக்கு முன்னும் எனக்கு பின்னும்
104
என் கிருபை உனக்குப் போதும்
105
என்தலைவா என்னை
106
என்தெய்வம் வாழும் பூமியிது
107
என்நெஞ்சம் வாழும்
108
என் நெஞ்ச வீணையில்
109
என் நெஞ்சின் ஓசையில்
110
என் நெஞ்சே என் வீணையில்
111
என் மனம்பாடும் பாடலிது
112
என்னாளும் நீதுதிப்பாய்
113
என் இறை தேவன் ஏற்றிய தீபம்
114
என்னுள்ளம் தேடுதே
115
என்னுள்ளம் தேடுதே உன் அன்பை நாடுதே
116
என்னை இழந்தேன்
117
என்னை உமது கருவியாய்
118
என்னைத் தொட்டு
119
என்னை தேடிவந்தீர்
120
என்னை பெயர் சொல்லி
121
என்னை வாழவைக்கும் இயேசு
122
என் ஜீவன் நீயே
123
எனில் வாரும் என் இயேசுவே
124
ஏழையின் கண்ணீர் ஓலங்கள்
125
ஒருநாளும் உனைமறவேன்
126
ஒரு நிமிடம் உன் அருகினில்
127
ஒரு போதும் உனைபிரியா
128
ஒரு போதும் பிரியாமல்
129
ஒரு வரம் நான் கேட்கிறேன்
130
ஒளியான என் தெய்வமே
131
ஓ இயேசுவே நான் பாடுவேன்
132
ஓசான்னா பாடுவேம் (இசை)
133
ஓசான்னா பாடுவோம் இயேசுவின்
134
ஓருவர் மீது ஒருவர் அன்பு
135
கடல் நோக்கி நதிகள் பாயும்
136
கடலில் கரையும் நதிபோல
137
கரங்கள் ஏந்தும் காணிக்கை
138
கலைமான்கள் நீரோடை
139
கனவெல்லாம் நனவாக
140
காணிக்கை கரம் ஏந்தி
141
காணிக்கை தருகின்றோம்
142
காத்திருக்கும் கண்களுக்கு
143
குழந்தை இயேசுவே
144
குறையாத அன்பு கடல் போல
145
கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும்
146
கொண்டாடுவோம் அன்னை
147
கொண்டாடுவோம் திருவிருந்து
148
சக்கரை முத்தே
149
சக்தியானவா ஜீவனாயகா
150
சகாயதாயின் சித்திரநோக்கு
151
சங்கமம் இனிய சங்கமம்
152
சப்தஸ்வரங்களின்
153
சம்மதமே இறைவா
154
சருவலோகாதிக நமஸ்காரம்
155
சிந்தையை நலமாக்கும் தேவா
156
சின்ன சின்னபாலன் உனக்கு
157
சீர் இயேசு நாதனுக்கு
158
தணியாத தாகம்
159
தந்தார் தேவமைந்தன் எனக்கு
160
தந்தானை துதிப்போமே
161
தந்தையே அன்று
162
தருவேன் காணிக்கை
163
தாசரே என் தரணியை
164
திருக்குலமே எழுந்திடுக
165
திருப்பலியில் என்னை தந்திடுவேன்
166
திருவிருந்து இது இறைவிருந்து
167
துதிதங்கிய பரமண்டல
168
தெய்வதரிசனம் தேடும்
169
தெய்வமே உன்பார்வை
170
தெய்வமே வாரும்
171
தெய்வீக பலியில்
172
தெய்வீகன் இயேசு தெய்வீகனே
173
தேடும் அன்பு தெய்வம்
174
தேடும் உன்னை தேடி
175
தேடும் எந்தன் தெய்வம்
176
தேவன் திருமகனே
177
தேனினிமையிலும்
178
தோத்திரம் செய்வேனே
179
நம்பி வந்தேன் இயேசுவே
180
நல்ல இதயம் ஒன்றுதா
181
நாங்கள் தருகின்ற காணிக்கை
182
நாமணக்குது இயேசு என்னும்
183
நான் உன்னை கேட்ப தெல்லாம்
184
நிலவும் தூங்கும் மலரும்
185
நிலையில்லா உலகினிலே
186
நீ எந்தன்பாறை எந்தன்
187
நீ ஒளியாகும் என்
188
நீங்கள் என் சாட்சிகள்
189
நீ செஞ்ச நன்மைகள்
190
நீ செய்த நன்மை நினைக்கின்றேன்
191
நீயாக நான் மாற
192
நீயாக நான் மாற வேண்டும்
193
நீயே எமது வழி
194
பகிர்ந்து வாழும் மனமே
195
படைத்ததெல்லாம் தரவந்தோம்
196
படைப்பு எல்லாம் உனக்கு
197
பணிகள் புரிய வந்தார்
198
பரம பரிசுத்த தேவனே
199
பனிமழைப் பொழிவில்
200
பாடும் எந்தன் ஜீவனில்
201
புது உலகம் படைக்க எழுவோம்
202
புதுமை தேடுகின்ற இதயங்களே
203
புலர்ந்ததே புதுவானம்
204
பொங்கும் கடலென
205
பொன்மாலை நேரம்
206
பொன்னும் பொருளுமில்லை என்னிடத்தில்
207
மகிழ்வினை விதைத்திட மனங்களை
208
மண்ணிலே விழுகின்ற மழையாய்
209
மரியன்னை புகழ்நாமம்
210
மனமே அமைதி கொள்வாய்
211
மனமே இறைவனில் சங்கமம்
212
மன் மொழி கலைகளிலே
213
மன்னவனே இந்த மாட்டு குடிலில்
214
மனிதாபிமானம் மனம்தாளும் கானம்
215
மாண்புயர் குருத்துவமே
216
யார் உன்னைகைவிட்ட போதும்
217
யேசு எனக்கு போதும்
218
யேசு என்னும் திருப்பெயரை
219
யேசு நல்லவர் அவர் வல்லவர்
220
யேசு நேசிக்கிறார்
221
யேசுபிரான் எங்கள் யேசுபிரான்
222
யேசுராஜா என்னை ஆழும் நேசா
223
யேசுவே உந்தன் வார்த்தை
224
யேசுவே உன் பார்வை
225
யேசுவே என் தேவனே
226
யேசுவே என் ஜீவன் பாடுது
227
வந்தனம் வந்தனமே
228
வரம்கேட்டு வருகின்றேன்
229
வழிகாட்டும் என் தெய்வமே
230
வாருங்கள் இறைமக்களே
231
வாழ்க்கை என்பது இறைவன்
232
வானிலே அரசு கொண்ட
233
விடுதலை ராகங்கள்
234
விண்ணின் மைந்தன் இயேசு பாதம்
235
விண்வாழும் தந்தாய்
236
விந்தைகிறிஸ் யேசுராஜா
237
ஜீவனுள்ளகாலம் வரை
238
ஜெபிக்கும் மனிதனாக மாற்றும்

இறைவார்த்தை

1
அப்பா உன் அன்பில் ஒன்று கூடினோம்
2
இறைவார்த்தை நமக்கு அருள் வாழ்வின்
3
என் இயேவே உன்வார்த்தை
4
கடவுளின் வார்த்தை உயிருள்ளது
5
நிலையான நிறைவான வாழ்வை
6
நிலையில்லாத உலகினிலே

கிறிஸ்மஸ்

1
உதயகாலம் எழுதும் கவிதை
2
என்னில் நீ வளர வேண்டும்
3
காலம் கனிந்தது கடவுளின் செயலிது
4
கிழக்கு வெளுத்ததே
5
சைலன்ற் நைற்
6
மண்மீது மனுவான இறைவா
7
வார்த்தை மனுவானார்

திருஇருதய ஆண்டவர் பாடல்கள்

1
என்ன இனிமை உன்னை

நம்பிக்கை

1
இறைவனை அடைக்கலமாய் கொள்ளாத
2
உன் அன்பு கரம் பற்றிவரம் கேட்கிறேன்
3
தெய்வமே நம்பிக்கை நீரே
4
மண்ணின்மீது மாளிகை
5
யேசு வாழ்வினில் என்றும்

பரலோகதந்தை பாடல்கள்

1
பரலோகம் வாழும் தந்தையே
2
விண்ணகத்தின் முதல்வனே எங்கள்
3
விண்ணகம் வாழும் எம்தந்தாய்
4
விண்ணிலும் மண்ணிலும் நிறைந்த

புனித அந்தோனியார் பாடல்கள்

1
அந்தோனியார் திருத்தலத்துக்கு
2
அந்தோனியார் துணை நாடி வந்தேன்
3
அந்தோனியார் புகழ்பாடி
4
அர்ப்பண வாழ்வின் நல்
6
அருள்மழை பொழியும் அந்தோனியாரே
7
அழவில்லா ஞானமிகவும் மதுரம்
8
அன்பில் நல் உருவம்
9
அன்புத்தந்தையே கருணை தெய்வமே
10
இயேவே அன்பான தெய்வமே
11
எங்கள் ஊரின் காவல் தெய்வம்
12
எண்ணில்லா நன்மைகள்
13
என்னென்று சொல்வேன் என்தேவனை
14
கர்த்தரை கரத்தில் ஏந்தி
15
தூய்மையே லீலியே
16
நம்புங்கள் ஜெபியுங்கள் நல்லது நடக்கும்
17
பதுவாபதுவின் அந்தோனியாரே
18
பதுவைபதியர் அந்தோனியார்
19
புனிதரே தூயரே அந்தோனியாரே
20
மரமேறி மீன்பிடிக்க கடல் ஏறி

புனித பேதுரு பாடல்கள்

1
மீனுக்கார பேதுரு நானுங்க
2
வான் வீட்டின் காவலனே

மாதா பாடல்கள்

1
அம்மா உந்தன் அன்பினிலே
2
அம்மா உன்பாதம் ஓடிவந்தோம்
3
அம்மாமரியே ஆரோக்கிய தாயே
4
அருள் நிறைந்தவளே அமல உற்பவியே
5
அருள் நிறைமரியின் திருநாம (ஜெபமாலை)
6
அருள்நிறை மரியே வாழ்க
7
அருள் வடிவான என் அன்பு
8
அருளளிக்கும் அன்னையே அரவணைக்கும்
9
அலையொழிர் அருணணை
10
அழகின் முழுமையே தாயே
11
அன்னை உந்தன் பாதம் நாடி
12
அன்னைக்கு ஒரு சேதி சொன்னான்
13
இகமெல்லாம் தேடும் இனியவளே
14
இறைவார்த்தை மனுவாக
15
இன்னிசை பாடியே வாழ்த்துவோமே
16
என் ஆன்மா இறைவனை ஏற்றி
17
ஒ தூய கன்னிதாயே
18
ஒளி நிறைந்த அருள்விளக்கு (நடனம்)
19
கருயைணின் கடலாக விளங்கிடும் தாயே (பஜனை)
20
சகாய தாய் மரியே சரணம்
21
சகாயதாயே எங்கள்
22
சகாயாமாதா சந்தனமாதா
23
சரணம் என்றுன்னை
24
சுவாமி கிருபையாயிரும் கிறிஸ்துவே
25
ஞானம் நிறை கன்னிகையே
26
தலை முறையெல்லாம் உனைபுகழ
27
தாயே உன்பாதமே நாடினோம்
28
தாயே எம் துயர்துடைப்பாய்
29
தாயே மாமரியே
30
தினமும் வாழ்த்துவோம் ஓ அன்னையே
31
நிலைத்அன்பை விதைத்த (சலேத்மாதா)
32
புத்துலக பெண்ணே நீ வாழ்க
33
புனிதம் நிறைந்தவளின் பெயர் வாழ்கவே
34
மங்கையருள் மாணிக்கமே
35
மரியன்னை திருநாமம்
36
மரியா உந்தன் மலரடி போற்றி
37
மாசில்லா மரியே மங்காத
38
மாதவே சரணம் உந்தன்
39
மாதாவே உமது பிள்ளைகளுக்காக
40
மாதாவே துணை நீரே உம்மை
41
மாதாவே துணை நீரே உம்மை வாழ்த்தி
42
லூர்து மலைமாமரியே (லூர்துமாதா)
43
வரம் தரும் அன்னையே
44
வான்லோகராணி வையகராணி
45
வானுக்கும் மண்ணுக்கும் தாயான
46
வேளைநகர்தாயே சரணம்
47
வேளைநகர் வீதியிலே

மன அமைதிப் பாடல்கள்

1
அடைக்கலம் தருகின்ற நாயகனே
2
அமைதி என்னும் பயிர் செழிக்கும்
3
அன்பனே விரைவில் வா உன்
4
அன்பின் தேவநற்கருணையிலே
5
அன்புள்ள சீடனுக்கு உன்
6
ஆண்டவரே என் ஆன்மாவின்
7
இறைவனின் அரசினை தேடிடும்
8
உயர்வான அன்பும் உளமார்ந்த
9
உயிரே ஒரு பாடல் நீ பாடு
10
உன் நினைவில் உன் திரு முன் சந்திப்பேன்
11
உன்னிலும் மகத்துவம்
12
உன்னைவிட்டு விலகுவதில்லை
13
எல்லோரும் நாடுவது இறைவன்
14
ஒன்றாக இணைவோம் அன்பினை
15
காலைகதிரவன் உதிக்கின்றதே
16
தெய்வீகன் இயேசு என் தெய்வீகனே
17
பள்ளியில் பயில்வோம் பண்பினை
18
மூவொரு இறைவா சரணம்
19
வேண்டும் இறைவா வேண்டும்

சங்கீதங்கள்

1
அகமகிழ்வோடு ஆண்டவரின் (சங் 122)
2
அல்லேலூயா அல்லேலூயா (சங் 114)
3
அனைத்து உயிர்களே ஆண்டவரை (சங் 150)
4
ஆண்டவர் ஆணையிட்டு (சங் 110)
5
ஆண்டவர் இன்று எழுந்தருள்வார் (சங் 24)
6
ஆண்டவர் எத்துணை இனியவர் (சங் 34)
7
ஆண்டவர்கு அஞ்சுபவர் (சங் 128)
8
ஆண்டவர்தம் உடன்படிக்கையை நினைவில் (சங் 105)
9
ஆண்டவர் தம் திருச்சட்டபடி (சங் 119)
10
ஆண்டவர் தமது மக்களுக்கு (சங் 29)
11
ஆண்டவர் நமக்கு மாபெரும் (சங் 126)
12
ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கின்றார் (சங் 46)
13
ஆண்டவர் மலையேறதகுதி (சங் 24)
14
ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை (சங் 1)
15
ஆண்டவரிடமே பேரன்னும் (சங் 130)
16
ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்திடுங்கள் (சங் 107)
17
ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் (சங் 118)
18
ஆண்டவருக்கு நான் புகழ்பாடுவேன் Exodus 15-1)
19
ஆண்டவரே உமது உருவம் கண்டு (சங் 17)
20
ஆண்டவரே உமது பெயர் (சங் 8)
21
ஆண்டவரே உம் பேரன்பு (சங் 33)
22
ஆண்டவரே உம்பேரன்புக்கேற்ப (சங் 109)
23
ஆண்டவரே உம்மகிமையினால் (சங் 148)
24
ஆண்டவரே உம்முகத்தின் (சங் 4)
25
ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி (சங் 25)
26
ஆண்டவரே உம்மை புகழ்ந்திடுவேன் (சங் 30)
27
ஆண்டவரே உன் வலக்கையால் (சங் 138)
28
ஆண்டவரே என் ஆயர் (சங் 23)
29
ஆண்டவரே நீர் எமக்கு (சங் 123)
30
ஆண்டவரே நீர் என்னை (சங் 139)
31
ஆண்டவரே நேர்மையாளர்கள் உமது (சங் 11)
32
ஆண்டவரே மகிமையும் புகழும் (சங் 115)
33
ஆண்டவரே வாழ்வளிக்கும் (சங் 19)
34
ஆண்டவரே வாழ்வின் (சங் 16)
35
ஆண்டவரை புகழுங்கள் (சங் 135)
36
ஆயர் தம்மந்தையை காப்பது போல (எரே 31-10)
37
ஆர்ப்பரித்து அக்களியுங்கள் (இசை 12-2)
38
இறைவனின் பெயரே நமக்கு (சங் 124)
39
இறைவா இறைவா என்மன்றாட்டை (சங் 102)
40
இறைவா உமது ஆவியை (சங் 104)
41
இறைவா உமது இரக்கத்திற்கேற்ப (சங் 106)
42
உமை நான் நினையாவிடில் (சங் 137)
43
உலகெங்கும் சென்று நற்செய்தியை (சங் 117)
44
எக்காளம் முளங்கிடவே (சங் 47)
45
என் இறைவனாம் ஆண்டவரே (சங் 7)
46
என் இறைவனே என் தெய்வமே (சங் 145)
47
என் இறைவா என்இறைவா ஏன் (சங் 22)
48
என் நெஞ்சம் அமைதி பெற (சங் 131)
49
என் நெருக்கடி வேளையில் நான் (சங் 18)
50
என் பாறையாகிய ஆண்டவர் (சங் 144)
51
என்மீட்பரான ஆண்டவரில் (1சாமு 2-1)
52
ஏழையை கைதூக்கும் (சங் 113)
53
கடவுளை போற்றி கிண்ணத்தில் பருகி (சங் 116)
54
கலைமான் போல கடவுளே (சங் 42)
55
தந்தையே உமதுகையில் என் (சங் 31)
56
தம் வழியை செம்மைபடுத்துவோர் (சங் 50)
57
தாவீதின் அரியணையை (சங் 132)
58
தூபம் போலென் மன்றாட்டு (சங் 141)
59
தூய உள்ளத்தோடு என் (சங் 101)
60
நம் ஆண்டவர் தம் மக்கள் (சங் 149)
61
நீதியின் மைந்தன் நான் (சங் 2)
62
நெஞ்சே நீ ஆண்டவரை வாழ்த்தி (சங் 103)
63
வாக்கு மனிதரானார் (சங் 147)
64
வாழ்வோரின் நாட்டில் (சங் 27)
65
வான் மேகமே (சங் 8)
66
விடுதலை நாயகனே எம்மை (சங் 146)
67
விண்ணையும் மண்ணையும் உண்டாக்கி (சங் 121)