வருகைப் பாடல்கள்

1
அமைதி தேடி அலையும் நெஞ்சமே
2
அன்பும் நட்பும் எங்குள்ளதோ
3
அமைதியை தருவது ஆலயம்
4
அழைக்கிறார் யேசு ஆண்டவர்
5
அணியணியாய் வாருங்கள்
6
அன்பைக் கொண்டாடுவோம்
7
ஆலயத்தில் நாம் நுழைகையிலே
8
ஆனந்தமாக ஆண்டவர் வீட்டிற்கு
9
ஆண்டவர் வழியை ஆயத்தம் செய்வோம்
10
இறைவனைத் தேடும் இதயங்களே
11
இயேசுவின் சன்நிதியில் இணைவோம்
12
இறைமக்களாக மகிழ்ந்து வருகின்ற
13
இறைவன் படைத்த நாளில்
14
இரவினில் தவித்திட்ட வேளையிலே
15
இறைவனுள் புகழ்பாட
16
இசையொன்று இசைக்கின்றேன்
17
இறைவன் திருமுன் உலகம் படைப்போம்
18
உறவோடு வாழும் உள்ளங்கள்
19
உன் நினைவில் சங்கமிக்கும் என் இதயம்
20
என்னை அழைத்தார் இறைவன்
21
எங்கே இருவர் மூவர் என் பெயரால்
22
கடல் நோக்கி நதிகள் பாயும்
23
கல்வாரித் தென்றலே வா
24
காலத்தில் கடவுள் புன்னகைத்தார்
25
காலை இளங்கதிரே
26
சங்கமம் இனிய சங்கமம்
27
சக்தியானவா ஜீவநாயகா
28
சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே
29
தலைவா உனை வணங்க
30
தமிழால் உன் புகழ் பாடி
31
திருப்பலீப் பீடம் குருவுடன் செல்வோம்
32
திருக்குலமே எழுந்திடுக அருள் பொலியும்
33
தேவனின் ஆலயம் நுழைந்திடுவோம்
34
பலியிலே கலந்திட வேண்டி நின்றேன்
35
பலிப்பீடம் வரும் குருவோ
36
புது யுகம் புலர்ந்தது புது இனம்
37
புது வாழ்வு புலரவேண்டும் வார்த்தை
38
புதுமை தேடுகின்ற இதயங்களே
39
புதிய பாதையில் புறப்பட்டுச் செல்வோம்
40
பூஜைக்கு மலராய் ஆகிட வந்தோம்
41
மகிழ்வினை விதைத்திட மனங்களை
42
முத்தமிழ் தலைவன் மூவொரு இறைவன்
43
யாரிடம் செல்வோம் இறைவா
44
யேசுவில் இணைந்திட இறைமையில்
45
வரம் கேட்டு வருகின்றேன் இறைவா
46
வாருங்கள் அன்பு மாந்தரே
47
வாருங்கள் இறைமக்களே கடல் அலையென
48
விடுதலை ராகங்கள் விடியலின் கீதங்கள்
49
ஜீவன் நாடும் உனது அருளே
50
ஞானஸ்நானத்தின் வழியாக