திருவிருந்துப் பாடல்கள்

1
அகழ்ந்திடுவார் தம்மை என்றும்
2
அன்போடு எமை ஆள வருந்தேவனே
3
அன்பு மனங்கள் வாழ்க
4
அன்பில் விளைந்த அமுதமே
5
அன்பே என்றானவா என் எண்ண நிறைவானவா
6
அழகான பாடல் ஒன்று
7
அருள் வடிவே ஆனந்தமே
8
ஆனந்த மழையில் நானிலம் மகிழ
9
இதயம் திறந்து பாடுகின்றேன்
10
இதய வேந்தனே என்னில் எழுந்து வா
11
வசந்தராகம் பாடுவோம்
12
இதய தாகம் இருப்பார் வருக
13
இன்றும் என்றும் திருநாளாம்
14
இயற்கையில் உறைந்திடும்
15
இருப்பதெல்லாம் தந்துவிட்டால்
16
இன்பம் பொங்கும் நாளினிலே
17
இறைவனின் வானக விருந்து தந்தார்
18
இயேசு நம் ஆண்டவர் உலகில் வந்தார்
19
இதை என் நினைவாய்ச் செய்ய மாட்டாயா
20
இதய வேந்தனே என்னில் எழுந்து வா
21
உணவு வடிவத்தில் அன்பு
22
என் தேடல் நீ என் தெய்வமே
23
என் யேசுவே உனை நான்
24
என் இதய தெய்வமே என்னில் எழுந்து வா
25
எந்தன் இதய இனிய வேந்தன்
26
எத்தனை காலம் உனக்காக நான்
27
என்னில் வாழ்ந்திடும் யேசுவே
28
என்னில் ஒன்றாக எந்தன் நல் தேவன்
29
என்றும் வாழும் சொந்தம் உண்டு
30
ஒருவார்த்தை சொன்னால் போதுமே
31
ஓருநாளும் அழியாத உறவென்னிலே
32
ஓ யேசுவே நான் பாடுவேன்
33
ஒவ்வொரு பகிர்வும் புனித வியாழனாம்
34
ஒரு நிமிடம் உன் அருகினில் இருக்க
35
களங்கமில்லா ஒளியே
36
கடல் நோக்கி நதிகள் பாயும்
37
கல் மனம் கரைய கண்களும் பனிக்க
38
கடலில் கரையும் நதிபோல்
39
குறையாத அன்பு கடல் போல வந்து
40
கொண்டாடுவோம் திருவிருந்து
41
செந்தமிழில் உந்தன் புகழ் எழுதி
42
தியாகத் தருவே திருவிருந்தே
43
தெய்வ தரிசனம் தேடும் மனம்
44
தேடும் அன்பு தெய்வம்
45
தேவா எந்தன் நாவில் ஆடும் பாடலாக வா
46
தேவன் என்னைத் தேடி வரும் நேரம்
47
நற்கருணைப் பந்தியிலே அமர்ந்திடுவோம் வாரீர்
48
நெஞ்சமென்னும் ஆலயத்தில் வரவேண்டும் இறைவா
49
புதிய உறவு இந்த விருந்திலே
50
பொன்மாலை நேரம் பூந்தென்றல் காற்றில்
51
முத்தமிழ் தலைவன் மூவொரு இறைவன்
52
யேசுவே என் ராஜனே
53
வழி காட்டும் என் தெய்வமே துணையாக எனில் வாருமே
54
வசந்தராகம் பாடுவோம் இந்த புனிதமான விருந்தினில்
55
வாழ்வினை வழங்கிடும் வள்ளலே
56
வானக அப்பமே வர வேண்டும்
57
வாழும் தேவன் வருவான்
58
வானிலே அரசுகொண்ட
59
விண்ணக விருந்தே வா