எழுச்சிப் பாடல்கள்

1
அடிமை நான் ஆண்டவரே
2
அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வாரும்
3
அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும்
4
அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி
5
அதிகாலை நேரம்
6
அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
7
அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும்
8
அப்பா உம்மை நேசிக்கிறேன்
9
அப்பா உம்மை நேசிக்கிறேன்
10
அப்பா நான் உம்மைப் பார்க்கிறேன்
11
அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா
12
அப்பா வீட்டில் எப்போதும் சந்தோஸமே
13
அழிந்து போகின்ற ஆத்துமாக்களை
14
அறுவடையோ மிகுதி
15
அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவரே
16
அன்பு கூருவேன் இன்னும் அதிகமாய்
17
அன்பின் தெய்வம் இயேசு ஆறுதல் தருபவர்
18
அன்பே என் இயேசுவே ஆருயிரே
19
அன்பே கல்வாரி அன்பே
20
அமர்ந்திருப்பேன் அருகினிலே
21
ஆகாதது எதுவுமில்லை
22
ஆட்கொண்ட தெய்வம் திருப்பாதம் அமர்ந்து
23
ஆண்டவர் எனக்காய் யாவையும்
24
ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது
25
ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவேன்
26
ஆண்டவரே உம் பாதம் சரணடைந்தேன்
27
ஆரவாரம் ஆர்ப்பாட்டம் அப்பா சந்நிதியில்
28
ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்
29
ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம்
30
ஆவியான எங்கள் அன்பு தெய்வமே
31
ஆவியானவரே அன்பு நேசரே
32
ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே
33
ஆறுதலின் தெய்வமே உம்முடைய திருச்சமூகம்
34
இப்போதும் எப்போதும்
35
இடுக்கமான் வாசல் வழியே
36
இதயங்கள் மகிழட்டும்
37
இந்தியா இயேசுவுக்கு சொந்தமாகனும்
38
இம்மட்டும் கைவிடா தேவன்
39
இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என்று
40
இயேசுகிறிஸ்து என் ஜீவன்
41
இயேசு கூட வருவார்
42
இயேசு சுமந்து கொண்டாரே
43
இயேசு என்னோடு
44
இயேசு நம் பிணிகளை
45
இயேசு பாதம் எனக்குப் போதும்
46
இயேசு போதுமே எனக்கு போதுமே
47
இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
48
இயேசு ராஜா உம் இதயத் துடிப்பை
49
இயேசு ராஜா ஏழை என் உள்ளம்
50
இயேசு ராஜா ஏழை என் உள்ளம்
51
இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்
52
இயேசுவின் கரங்களை
53
இயேசுவின் நாமம் இன்ப நாமம்
54
இயேசுவின் பின்னால் நான்
55
இயேசுவின் பிள்ளைகள் நாங்கள்
56
இயேசுவே என் தெய்வமே
57
இயேசுவை நோக்கி பார்த்திடுவோம்
58
இரத்தக் கோட்டைக்குள்ளே
59
இரத்தம் ஜெயம்
60
இராஜா உம் மாளிகையில்
61
இறந்தோரை வாழவைக்கும்
62
இன்று முதல் நான் உன்னை
63
இடைவிடா நன்றி
64
இஸ்ரவேலே உன்னை
65
உகந்த காணிக்கையாய்
66
உங்க ஊழியம் நான் ஏன்
67
உங்கள் துக்கம் சந்தோஸமாய்
68
உதவி வரும் கன்மலை
69
உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம்
70
உந்தன் வல்லமையால்
71
உந்தன் ஆவி எந்தன் உள்ளம்
72
உந்தன் நாமம் மகிமை பெற
73
உமக்காகத்தானே
74
உமக்கு மகிமை தருகிறோம்
75
உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய
76
உம் சமூகமே என் பாக்கியமே
77
உம் நாமம் உயரணுமே
78
உம் நாமம் பாடணுமே
79
உம் பீடத்தை சுற்றி